Onze club

Puch en Tomosclub Tegelen werd in 1988 opgericht door de Gebr. P.  uit Tegelen. Eigenlijk waren ze op zoek naar heel iets anders toen ze bij toeval bij een  Tomos uitkwamen. Op die ene Tomos volgende al snel een Puch en allengs sloten er zich meer vrienden aan die ook een Puch gekocht hadden en zo zag Puch en Tomosclub Tegelen het daglicht. Bij toeval kwamen ze in contact met Rinke Horemans die hen uitnodigde voor de 9de Puch en Tomos meeting in Breda. Dit vonden ze zo’n goed idee, dat ze ook zo’n meeting in Tegelen wilden organiseren. Dit bleek uiteindelijk heel moeilijk te zijn; in totaal hadden ze slechts 13 Puch’s waarvan er op 27 Augustus 1989, de dag van de meeting,  maar 6 rijklaar waren. Er werd toch maar even gewacht met de start en zie, de verlossing kwam, toen er een mooi, oud V.W. busje,  aanhangers en karretjes vol  met Puch’s bij het station van Venlo kwamen voorrijden, Breda was gearriveerd!

In datzelfde jaar vond ook de eerste “Tegelen toertocht ‘, zoals hij later in de volksmond genoemd werd,  plaats met in totaal 17 deelnemers. Deze toertocht is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste Puch en Tomos toertochten en wordt door deelnemers uit heel Nederland bezocht. Ook grote groepen deelnemers van bevriende Puchclubs uit Oostenrijk hebben hun weg naar Tegelen gevonden en zijn bij deze toertocht graag geziene gasten.

Het grote aantal deelnemers en de nieuwe regelgeving inzake de verkeersregelaars bezorgde de organisatie behoorlijk wat kopzorgen. De oplossing hiervoor werd gevonden bij het BMW Motorbegeleidingsteam Nederland. Zij verzorgen inmiddels al meer dan 10 jaar de begeleiding van de toertochten op een zeer professionele wijze. Dit heeft er dan ook toe geleid, dat we alle medewerking krijgen van de politie en de diverse gemeenten. Ook de deelnemers weten deze begeleiding zeer op waarde te schatten.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een technisch manager.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00 over te maken op rekeningnummer              NL43 INGB 0006 412789 t.n.v. Puch en Tomos Club Tegelen.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 12052310.

Puch en Tomos Club Tegelen is aangesloten bij de FEHAC en valt onder hun aansprakelijkheidsverzekering voor meetings en toertochten.

Bevriende relaties:

www.bokkeriders.nl

www.frieschepuchshop.nl

www.rinkytoys.nl