AVG – Privacy verklaring Puch en Tomos Club Tegelen

Dit is de privacyverklaring van Puch en Tomos Club Tegelen gevestigd in Arcen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12052310 (hierna:  ‘Puchclub’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Puchclub mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van Puch en Tomos Club Tegelen bezoeken of gebruiken.

 • GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
 • De Puchclub verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
 • zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een toertocht of een andere activiteit die de Puchclub aanbied;
 • een formulier invult voor enige Puchclub activiteit of-informatieverstrekking;
 • De Puchclub verzamelt de volgende persoonsgegevens:
 • naam;
 • voornaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • beeldmateriaal ( foto’s en/of video’s)
 • De Puchclub kan deze gegevens gebruiken voor:
 • het bijhouden van een actuele ledenlijst;
 • het inschrijven van leden bij deelname aan een toertocht, evenement of een andere activiteit van de Puchclub;
 • het onderhouden en verbeteren van de contacten met de leden;
 • het bijhouden en optimaliseren van de website van de Puchclub;

2.            INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

 •  U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Puchclub per e-mail aan elise@lecluse.nl indien u:
 • meer informatie wenst over de wijze waarop de Puchclub persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

         U heeft de volgende rechten:

 • Het recht van inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De rechten kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de Puchclub

3.            BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 • De Puchclub zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en deze niet langer dan noodzakelijk bewaren. Gegevens van uittredende leden worden onmiddellijk verwijderd..
 • De Puchclub zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Vragen dienaangaande kunt u per e-mail stellen aan voorzitter@puchentomosclubtegelen.nl

4. Derden

 • De Puchclub zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Puchclub daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

AVG 1.0 Maart 2020